ONDERZOEK

WHITEPAPER "Eénduidig framework voor nacalculatie en 5D BIM"

Op 22/2/'24 werd i.s.m. het Agentschap Facilitair Bedrijf en Bimplan de 2de editie van de whitepaper "Eénduidig framework voor nacalculatie en 5D BIM" gepubliceerd.

Doelstelling is om alle ontwerpers in Vlaanderen een wetenschappelijk onderbouwd en aan de praktijk getoetst framework te bieden waarin ze hun bestaande structuur en werking kunnen “inschuiven”.

Whitepaper_-_Eenduidig_framework_voor_nacalculatie_en_5D_BIM_2de_editie.pdf

Whitepaper_-_bijlage_-_BBW_artikelenlijst_versus_elementclusters_.xlsx

 

Hieronder nog de eerste versie waarnaar verwezen wordt voor o.a. de historiek van de normen:

Whitepaper_-_Eenduidig_framework_voor_nacalculatie_en_5D_BIM.pdf

 

HISTORIEK ONDERZOEK

De ontwikkeling van BouwData© werd in 2008 gestart door ir.arch. Peggy Bovens met erkenning en steun van het IWT, Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen (proj.nr. 080429).

De werkmethodiek en negen afsprakenstelsels worden continue bijgewerkt i.f.v. nieuwe normen die verschijnen en ervaring uit de praktijk

BouwData© beantwoordt aan de ISO 12006-2:2015 Building Construction - Organization of information about construction works - Part 2 Framework for classification

Binnen het VLAIO project "Cluster BIM" werden volgende classificatiesystemen onderzocht:

 • BB-SfB 1990 / tabel 1 BB-SfB plus 2008
  Internationaal – Belgische variant – vrij ingeburgerd

 • Cuneco Classification System (CCS)
  Tabellen uit 2014-2016 – Denemarken

 • Uniclass
  Tabellen uit 2017 – Groot-Brittannië

 • Omniclass
  Tabellen uit 2012-2013 – Verenigde Staten

 

Ook BouwData© werd aan deze classificatiemethoden afgetoetst - zie in de BLOG voor de nieuwste inzichtingen

Daarnaast werden ook nog bijkomende normen bestudeerd:

 • NEN 2699:2017 Investerings- en exploitatiekosten van onroerende zaken - Begripsomschrijvingen en indeling

 • ICMS - International Cost Management Standard 3rd edition, November 2021

 • NBN EN 15221 (2011): Facility Management
  Deel 4: Taxonomie, classificatie en structuren in Facility Management
  Deel 6: Metingen van oppervlakte en ruimte

 • RIBA plan of work 2020

 • Gebruiksfuncties Bouwbesluit

 • STABU2 besteksystematiek