BouwData© ANALYSE

Datapool Elementclusters

Afgewerkte projecten zijn een ‘mijn’ aan informatie. Deze wordt echter nooit benut.
Wij bieden aan deze data te analyseren en te verwerken in een datapool.

Deze datapool wordt ontwikkeld met het doel accurate ramingen te kunnen maken in de concept fase van een gebouw. Bv. alle uitsprongen in de gevel worden zoals ontworpen in rekening gebracht zonder ze “plat” te slaan naar een m² prijs.

Doelstelling is om tegen 2025 1 miljoen m² geanalyseerd te hebben. Deelnemers krijgen gedurende deze periode gratis toegang tot de datapool om te benchmarken

BouwData© PEOPLE

Assistent Bouwheer

Wenst u een actieve bouwheer te zijn, dan kan u ons inschakelen als assistent bouwheer.
Met meer dan 50 jaar gecombineerde ervaring begeleiden we ook de onervaren bouwheer in het volledige proces. We behandelen de integrale administratie en financiële controle van en voor alle partners. Zo worden bv. de vorderingen door ons verzorgd en zijn deze binnen 24u bij alle partijen. 

Bij een afgewerkt project opgevolgd via de BouwData© werkmethodiek kan u opvragen hoeveel bv. de klimaatinstallatie van de operatiezalen precies gekost hebben.

Comments