REFERENTIES

Vooruitzicht nv over de Datapool Elementclusters

Davy Maes is de kostendeskundige bij de Antwerpse vastgoedontwikkelaar Vooruitzicht. Naast zijn eigen database gebruikt hij sinds september 2023 voor zijn ramingen ook de BouwData DataPool. Zijn ervaring deelt hij graag.

"Ik heb drie belangrijke voordelen gevonden in de BouwData DataPool" haalt Davy aan. "Ten eerste laat het mij toe mijn eigen cijfers te benchmarken, dat verhoogt het vertrouwen in de cijfers die ik voorleg. Ten tweede, als mijn cijfers behoorlijk verschillen van de DataPool, kan ik terugvallen op een bondige maar zeer duidelijke omschrijving die het verschil verklaart. Tenslotte vind ik in de DataPool cijfers van speciale gevallen die ik in mijn eigen database mis." 

Vooruitzicht is van plan om hun eigen database af te stemmen op de structuur van de BouwData Datapool.

 

Strategie oefening AZ Oudenaarde

Hoofdarts Dr. Bart Van Daele van AZ Oudenaarde deed een beroep op BouwData om een mogelijk investeringsscenario te begroten. Het rapport bestond uit een visuele voorstelling, een Excel raming met nodige filters om diverse scenario’s uit te filteren en een toelichting met verantwoording van het gehanteerde cijfermateriaal. Dit geheel bleek tijdens strategische overlegmomenten bijzonder waardevol als hefboom voor een gedeelde strategische visie. De investering in stenen kon afgezet worden tegen deze in medische apparatuur en IT. Dr. Bart Van Daele ziet uit naar een toekomstige opportuniteit voor samenwerking met BouwData.

 

Nieuwbouw Universitair Ziekenhuis Gent

Glenn De Hondt, architect bij VK Architects & Engineers getuigt:

"Door reeds mee te werken aan het project AZ Sint-Maarten wist ik dat de bijdrage van Peggy Bovens met haar BouwData-methode een grote meerwaarde kon zijn voor het ontwerpproces. Voor AZ Sint-Maarten stond ik niet zo dicht bij de werking van deze systematiek, maar hoorde er wel veel over van collega’s. Op het moment dat Peggy in een vroeg stadium van het ontwerp voor UZ Gent ons ontwerpteam kwam vervoegen, was het ook even studeren om de gehele filosofie van BouwData me eigen te maken. In het begin leek het vrij complex, en zeer verregaand, maar eens ik me echt verdiept had in de systematiek en de manier waarop alles is opgebouwd, moest ik wel bekennen dat Peggy’s systeem verdomd goed bedacht was. Peggy heeft dan ook met plezier, en op haar eigen Peggy-manier, ons waar nodig alle uitleg verschaft.  

Voor ons als ontwerpers is het een gigantisch voordeel om van in het begin van het ontwerp, vanaf het moment dat de eerste grote lijnen uitgetekend zijn, ons een spiegel voor het hoofd gehouden te worden door Peggy met de budgettaire impact. Door de BouwData methode, krijg je al vanaf de eerste grote vlekken een eerste, al vrij correcte raming, en kan je snel schakelen door het maken van alternatieve ontwerpkeuzes.

Het kan als een belemmering van het ontwerpproces lijken, maar niets is zo vervelend om na dagen, weken, of maanden je werk te moeten herzien omdat dan blijkt dat je niet volledig on track was naar opgesteld budget toe, en je bouwheer dan ook een foutief plaatje had voorgehouden. 

Doordat Peggy gebruikt maakt van gegevens die uit een de BIM-model komen, kan ze na bepaalde wijzigingen of ontwerpkeuzes ook snel weergeven wat de budgettaire impact is.

We zijn nu nog maar aan het begin van het ontwerpproces voor UZ Gent, maar ik heb er wel vertrouwen in dat we hier een mooi project zullen neerzetten, conform het opgestelde budget, met dank aan de samenwerking van Peggy."

Vervangingsnieuwbouw AZ St Maarten te Mechelen - anno 2019

Op 9 mei 2019 won de vervangingsnieuwbouw van AZ St Maarten te Mechelen de IFMA Facility Awards 2019 - Facility Project of the Year zowel de prijs van de jury als deze van het publiek.

Het project kon, mede dankzij de BouwData werkmethodiek met focus op transparantie, discipline, verantwoordelijkheidszin en empathie, binnen budget uitgevoerd en op het geplande tijdstip in gebruik genomen worden.

Jan Claesen, technisch directeur bij AZ St Maarten: “Het succes van het nieuwbouw project van AZ Sint-Maarten te Mechelen werd in grote mate mee bepaald door Peggy. Als adjunct projectleider werkte ze gedurende vijf jaar geëngageerd en zeer intens mee met de andere collega’s van het projectteam alsook met alle externe bouwpartners tijdens de uitvoeringsfase van het project. We maakten gebruik van de door haar ontwikkelde BouwData werkmethodiek zowel voor wat betreft administratieve als budgettaire opvolging. Dit resulteerde op het einde van ons project in up-to-date As Built dossiers en beschikken we over heel wat waardevolle kostenkengetallen gebaseerd op Belgisch en Nederlandse normen. Naast de eigen werkmethodiek heeft Peggy er ook als persoon voor gezorgd dat er steeds op een transparante en respectvolle wijze resultaatsgericht overleg was tussen alle bouwpartners en waar nodig ondersteunde ze hiervoor de partij die hierom vroeg.”

Vervangingsnieuwbouw AZ St Maarten te Mechelen - anno 2018

TOM MERTENS, projectleider ontwerp technieken bij uitvoering, Botec:

"De bouwwereld en administratie, het zal wellicht steeds een heikel punt blijven. Toch is het noodzakelijk dat voor elk project, maar in het bijzonder projecten met enige omvang systematisch financieel en naar planning worden opgevolgd. Hoe vaak draaien technische discussies uit op eindeloze financiële discussies, hoe veel energie wordt er gestoken in het nazicht van vorderingsstaten, welke planningen worden consequent opgevolgd…

Het moet gezegd dat de combinatie AZ Sint Maarten en BouwData© heeft gezorgd voor een zeer geoliede en doorgedreven professionele aanpak van een project dat voor vele partners qua grootte uniek was. Voor de verschillende partners zoals de aannemers technieken, die halfweg de uitvoering in het verhaal traden, was het even wennen aan de totaal andere manier van aanpak. Maar eens de nulstaten in werkgehelen omgezet waren met vooraf vastgelegde facturatieschijven en gekoppelde planningen was er voor iedereen een duidelijk kader.

Na de realisatie van dit project kunnen we de meerwaarde van BouwData© in grotere projecten enkel als een must evalueren.

Elke partner heeft zijn eigen toegevoegde waarde, de automatisering van bepaalde administratieve workflows is daarbij een vak apart. Indien het dan uiteindelijk ook nog bijdraagt tot administratieve verlichting en hogere efficiëntie kan iedereen zich voornamelijk concentreren op zijn kerntaken."

 

MARC DE DECKER, projectdirecteur perceel gesloten ruwbouw, infrastructuur en werfcoördinatie, MBG:

"Deze werkmethodiek is een zeer handig werkinstrument, dat naast vele andere factoren een belangrijke schakel is in het succes en welslagen van een project, een voorbeeld voor onze toekomstige bouwheren."

 

ERIK VEREECKEN, projectdirecteur architectuur, VK Architects & Engineers:

Over het gebruik van groupware: "De inrichting van de Groupware op basis van BBSfB Tabel 4 en NEN 2699 was even wennen maar nadien was dit wel handig aangezien het om een bestaande systematiek ging. Eigenlijk zou dergelijke inrichting vanaf de start van het project moeten gebeuren.  Die les hebben we dan ook onthouden voor het eertvolgend groot ziekenhuisproject waarmee we aan de slag gingen. [...] De onschatbare bijdrage die PB calc & consult leverde, was het bewaken van de discipline bij het gebruik van de groupware samen met een zeer leesbare en up-to-date gehouden handleiding."

Over de workflows: "De geïnstalleerde workflows waren geschoeid op wat VK Architects & Engineers vooraf samen met AZ Sint-Maarten theoretisch hadden bepaald in de diverse bestekken.  De kunst was echter om deze om te zetten in praktisch haalbare workflows waarbij zowel de wetgeving op overheidsopdrachten zo goed mogelijk werd gerespecteerd én een vlotte werking van het proces werd gegarandeerd.  De beschikbare tools in de groupware platformen bleken niet te voldoen aan onze verwachtingen en PB calc & consult heeft dan met Excel tools de uitkomst geboden om deze workflows te beheren.  Hierbij zorgde zij ervoor dat we geen slaaf werden van de tool.  De inbreng van PB calc& consult was hier alweer van onschatbare waarde om deze tool aan te reiken, te onderhouden en het proces te bewaken."

Over de EVM methodiek: " De financiële planning was eigenlijk de concrete invulling van de ambitie van AZ Sint-Maarten en VK Architectes & Engineers om via BIM (Revit 3D in dit geval) een bijna permanente concordantie tussen de werkelijke voortgang van de werf en de vorderingstaten te krijgen zonder een maandelijkse discussie over hoeveelheden en prijzen.  De hoop was om dit te automatiseren door een 5D planning, maar die ambitie bleek met de beschikbare tools niet realiseerbaar, nu blijkt ook dat voor een dergelijke schaal die ambitie nooit realiseerbaar zal zijn. AZ Sint-Maarten en PB calc & consult hebben toen een systeem van financiële planning als alternatief naar voor geschoven en zijn er in geslaagd om de aannemers die op vrijwillige basis te laten aanvaarden.  Dit is een meesterzet gebleken. Het liet toe om het doel van een vlotte maandelijkse vordering waar te maken waardoor de ontwerper zich kan concentreren op zijn hoofdtaak en dat is het technisch opvolgen van de uitvoering. [...] Voor de ontwerpers is de meerwaarde dat de traditionele maandelijkse discussies vermeden worden.  Dit geeft meer tijd voor de technische opvolging. Voor de opdrachtgever laat deze tool  toe om meer greep te hebben op de planning, het niet nakomen van de planning heeft immers onmiddellijk aantoonbare financiële gevolgen.  Het geeft ook meer inzicht in de interne planning van de aannemers. Wij laten het aan de aannemers over om te getuigen over de meerwaarde voor hen.  Dat dit systeem meer werk zou meebrengen is echter niet wat wij horen."

Besluit: "Nu het gebouw gerealiseerd werd en we de tijd vinden achterom te kijken beseffen alle partners dat we hier toch wel vaak “early adopters” waren zoder het zelf te beseffen op de moment dat we ermee bezig waren.  Dit maakt dat vele zaken ons evident leken, ik denk aan groupware, workflows, financiële planning, BIM, volgehouden teamwork.  Het is pas door met mensen die het hele traject niet meemaakten te praten dat we ons realiseren dat dit helemaal niet zo evident geweest is. Er zal nog werk aan de winkel nodig zijn vooraleer dit een evidentie wordt in de Belgische bouwsector, maar ik ben ervan overtuigd dat dit moment zal komen.  Het werk van PB calc & consult zal daar een cruciale rol in spelen."

 

PAUL VERWIMP, projectleiding perceel "intelligente gebouwentechniek", SIEMENS:

"Aangaande financiële opvolging kan ik aangeven dat gedurende mijn lange ervaring als PM ik dit echt zie als een voorbeeld voor volgende projecten. Als belangrijkste hierin de manier van werken met financiële voorschotten, structuur meer-min werken en dit aangereikt via diverse workflows."

 

Vervangingsnieuwbouw AZ St Maarten te Mechelen - anno 2015

Uitvoering zo veel mogelijk volgens de BouwData werkmethodiek rekening houdend met de Wet op Overheidsopdrachten en het feit dat de ontwerpfase reeds achter de rug was alvorens men de BouwData werkmethodiek ingevoerd heeft

ziekenhuis 105.000m² te Mechelen
investeringsbudget ca. 340 miljoen euro (grond, ontwerp, bouw, inhuizing, BTW maar exclusief bijkomende wensen inzake infrastructuur en inrichting t.b.v. de artsen)
bouwperiode: juni 2013 - oktober 2018
bouwheer: Emmaüs
architect: VK engineering
studiebureau stabiliteit: Sweco (voorheen Grontmij)
studiebureau technieken: Ingenium/Botec
aannemer gesloten ruwbouw en werfcoördinatie: MBG
aannemer voltooiing en vast meubilair: THV Jansen-MBG
aannemer fluïda, lucht en elektrische technieken: THV Cofely
aannemer intelligente gebouwtechniek: Siemens
aannemer liften: Coopman-Orona

Jan Claesen, projectleider vervangingsnieuwbouw en technisch directeur AZ St Maarten: "Voor de start van ons nieuwbouw project was ik op zoek naar een project methodiek die zowel rekening hield met het budgettaire als met het administratieve en die daarenboven ook finaal op normen gebaseerde bench marking getallen zou “produceren”. Na prospectie bij diverse bedrijven kwam ik in contact met Peggy en volgde vervolgens een twee daagse workshop bij haar m.b.t. de BouwData werkmethodiek. Er ontstond een "click" want zij had namelijk datgene waar ik naar op zoek was, namelijk een methodiek gebaseerd op bestaande normen en gebruik makend van op de markt aanwezige software tools. Aangezien ik ook besefte dat wij binnen het ziekenhuis niet de resources hadden om deze methodiek in de praktijk om te zetten gedurende het bouwproject heb ik gevraagd of Peggy als adjunct projectleider wilde meewerken. Momenteel werken we reeds 3 jaar samen en ik kan enkel bevestigen dat dit een echte meerwaarde is voor ons project dit zowel naar budget opvolging toe maar ook zeker en vast naar project methodiek toe aangezien zij er ook voor zorgt dat de voor aanvang van het project beschreven administratieve processen, welke normaal zeer moeilijk beheersbaar zijn in een bouwproces omwille van de diverse belangen die spelen, worden nageleefd en dit niet enkel bij opstart maar gedurende ganse uitvoeringsperiode en ook as-built.
Ik koos in 2008 om voor ons project te gaan werken met toepassing van de BIM methodologie, de door Peggy ontwikkelde methodiek is hierbij een perfecte praktische vertaling van deze methodologie. We zitten nu ongeveer halfweg ons bouwproject en ik merk dat Peggy en ikzelf nog steeds even enthousiast en gemotiveerd zijn als in het begin van onze samenwerking."

 

Project “Dageraad” te Antwerpen

Ontwerp en bouw uitgevoerd volgens de BouwData werkmethodiek

14 woonunits (1 gezinsappartement, 12 bachelor appartementen, 1 penthouse)
aankoop grond: eind 2008 – oplevering mei 2011
bouwkost zonder kopersbegeleiding: € 1.050.000 + 5% inflatie en andere risico’s – uitgevoerd binnen dit budget
bouwheer: OIKO
architect: B-Architecten
studiebureau stabiliteit: Util
EPB en veiligheidscoördinatie: Proaxis
uitgevoerd door volgende nevenaannemers:
Open ruwbouw (incl paalfundering en riolering): Maes
Buitenschrijnwerk: HAS
Dakdichting: ADWA
Loodgieterij en mechanisch luchtafvoer: Califor
Elektriciteit: Elektriciteit Vochten
Lift: Kone
Vloerisolatie: Isola
Dekvloeren en gepolierde betonvloeren: Jochems
Gipskartonwerken en gevelbepleistering: SG Interieur
Binnenpleisterwerk: Voijtec
Binnenschrijnwerk en vast meubilair: Reno-V

Koen Lizen, projectontwikkelaar bij OIKO in Ondernemer juni 2009: "Wanneer je een haalbaarheidsstudie m.b.t. een project uitvoert, heb je nog maar een ruw zicht op de kosten en dus ook op je rendement. Pas naarmate het ontwerp vordert, krijg je een duidelijker zicht op het prijskaartje. Bij ons eerste project was het kostendossier gewoonweg een zwarte doos. Nu zijn we in zee gegaan met Peggy Bovens. Zij leert ons hoe je door in team te werken met de andere betrokken partijen je kosten beter kan inschatten en controleren. Bovendien werken we nu binnen een duidelijk stramien waarin je verplicht bent om van in het begin mee te denken over alle latere details. Door die onderlinge transparantie vermijd je bovendien meerkosten."

Dirk Engelen, architect bij B-Architecten in Ondernemer juni 2009: "In een klassiek bouwdossier kunnen partijen wel eens tegen in plaats van met elkaar werken. De aannemer houdt van niet-transparante overeenkomsten en de architect krijgt de rol van politieagent toegespeeld. En lukt dat niet, dan is de bouwheer boos. Zeven jaar geleden hebben wij de verbouwing van de Brusselse Beursschouwburg begeleidt. Op de eerste dag stond de aannemer daar met een team advocaten ... zo kan je natuurlijk niet werken. Door in team te werken, met zowel technici als uitvoerders en cost controllers, kan je sneller en efficiënter werken. Gedaan met de "trial & error" benadering ! Op die manier kan de architect zich veel meer op zijn creatieve rol concentreren".

Ronny Maes, Bouwonderneming Maes uit Melsele in Ondernemer juni 2009: "Het systeem van Peggy is voor de aannemer/uitvoerder van een bouwwerk een nieuwe manier van werken. Of dit de toverformule is moeten we afwachten, maar tijden de eerste besprekingen hadden we toch een goed gevoel en leek het in ieder geval te klikken tussen de partijen. Onderling vertrouwen is hier een noodzaak. Voor ons is het de eerste keer dat we volgens deze formule werken. Als dit lukt, kunnen wij dti ook toepassen op onze eigen projecten. Want we hebben gemerkt dat een uitvoerige nacalculatie er geregeld overschiet: veelal haalt de technische kant het op de financiële aspecten van een werf. Belangrijk is dat er naast de klassieke projectleider, architect en ingenieur een nieuwe functie gecreëerd wordt: die van "bouweconoom". Ik zou het als volgt samenvatten: er is een dimensie bijgekomen in de voorbereiding van de werf waardoor de basisprijs zo volledig mogelijk kan worden begroot worden en zo het verschil tussen de contractprijs en de uiteindelijke gefactureerde prijs zo klein mogelijk wordt. Wij vinden het niet fijn om telkens meerwerken te moeten factureren. Maar zolang wij dossiers van architecten krijgen die niet echt op punt staan, kunnen wij als uitvoerder niet anders. Budgettair levert dit soms problemen op en het werkt inderdaad het vertrouwen tussen bouwheer, architet en uitvoerder niet in de hand. Goede afspraken maken immers goede vrienden, maar met de gebruikelijke manier van werken is dit niet altijd vanzelfsprekend ..."

Project “Mimosa” te Antwerpen

Ontwerp uitgevoerd volgens de BouwData werkmethodiek

21 woonunits (appartementenblok met 17 units en 4 stadswoningen)
ontwerpproces: start eind 2010 – klaar voor uitvoering oktober 2011
bouwkost zonder kopersbegeleiding: € 2.460.000
bouwheer: EtxE
architect: B-Architecten
studiebureau stabiliteit: Van Hoorickx
EPB en veiligheidscoördinatie: Buildadvice
uit te voeren door een algemene hoofdaannemers: Huybreckx

European Copper Institute

Diverse studies m.b.t. energiebesparende maatregelen en life cycle cost o.b.v. de BouwData werkmethodiek

maart 2011 – januari 2012

Aanbeveling van Hans De Keulenaer op Linkedin: “We've worked with Peggy on defining our campaign for near-zero-energy buildings (nZEBs). Peggy did an outstanding job to help us quantify cost premiums for nZEBs. The results helped us to redefine and accelerate our campaign efforts.” May 20, 2011
Top qualities: Expert, Good Value, On Time

Comments