Wat is BouwData ?

podcast kostenbeheersing in een bouwproces i.s.m. Benjamin van BIMform
BouwData op 25' uitgelegd - beluister het hier

BouwData© is een associatie van freelancers die de kostenbeheersing van een bouwproject voor zich neemt. 

Om dat te bereiken, verzekert en stroomlijnt BouwData© de communicatie tussen bouwheer, aannemer en architect.

Door een gesystematiseerde methodiek en door de Datapool Elementclusters, slagen we er samen in – ook erg grote – bouwprojecten op te leveren binnen budget en geplande termijn.

Bv. AZ Sint Maarten – ca 100.000m2 werd opgeleverd binnen de tijd, binnen bouwbudget (circa 210 miljoen) en zonder aangetekende brieven

COST

… kan accuraat geschat en berekend worden in elke stap van het bouwproces d.m.v. de BouwData© werkmethodiek. De opbouw van de Datapool Elementclusters is conform de Whitepaper "Eénduidig framework voor nacalculatie en 5D BIM" geschreven door het Agentschap Facilitair Bedrijf i.s.m. BouwData© en Bimplan (klik hier om de whitepaper te downloaden). De diepergaande kostenbeheersing is eveneens conform normen en classificaties in Europa. 

COMMUNICATION

… is de sleutel tot een vlot proces … zonder proces! De BouwData© assistent bouwheer bemiddelt tussen bouwheer, ontwerper en aannemer.  

CIRCULARITY

… is geïntegreerd d.m.v. de bepaling van de grondstoffen waarde van het gebouw. De nauwe samenwerking met aannemer en architect laat bovendien toe om duurzame materialen te integreren in kleine en grote projecten.

 

ONZE TAAL

Het rekeningstelsel heeft een eigen taalgebruik dat gestoeld is in normen en classificatiemethoden - zie onderzoek en afsprakenstelsels in het menu hiernaast voor meer details. Om u hiermee vertrouwd te maken, hebben we een aantal documenten opgemaakt:

 

 

VOOR WIE?

Eigenlijk voor alle personen die zich kunnen terug vinden in onderstaand citaat: 

"Ideaal zou zijn wanneer alle partijen in een concreet bouwproces zo professioneel zouden zijn dat zij in alle bescheidenheid hun plaats in dat proces zouden kennen, daarmee de professionaliteit van de andere partijen erkennend en in wederzijds vertrouwen het eigen belang met het algemeen belang van het project zouden kunnen laten samenvallen. Het klinkt te mooi om waar te zijn, maar het is in de praktijk al vertoond."

ir. Otto Sluizer in STABU Bulletin