AFSPRAKENSTELSELS - GRATIS DOWNLOADS

AS1 DEVELOPMENT

AS1_development_code_v_3_7.xlsx

Doelstelling van de DEVELOPMENT CODE is de creatie van een PROJECT IDENTITY CARD.

Volgende normen zijn hierbij onderzocht:

 • Vloer- en terreinoppervlaktes volgens NBN EN 15221-6 (2011): Facility Management – deel 6: metingen van oppervlakte en ruimte
 • Vlekkenplan volgens 12 Gebruiksfuncties uit Bouwbesluit Nederland t.b.v. latere benchmarking met een kost per m² per gebruiksfunctie
 • Sortering Net Room Area volgens Uniclass, Omniclass, CCS en tabel 0 BB-SfB
 • Unieke ID’s gebaseerd op CCS: Building - Subproject - Storey - Zone - Built Space - Activity Space t.b.v. een vlotte afhandeling van kopersbegeleiding en andere wijzigingen

 

In de Excel file vind je volgende tabbladen:

 • AS1_EN15221_6
  d.i. de breakdown van enerzijds vloeroppervlaktes voor elke verdieping en anderzijds de terreinoppervlakte inclusief de BouwData toevoegingen
 • AS1_Space Aspects
  d.i. projectgebonden lijsten t.b.v. dropdownmenu's in software
 • AS1_Space Types
  d.i. projectoverkoepelende lijsten t.b.v. dropdownmenu's in software
 • Bouwbesluit
  d.i. definities en voorbeelden van de gebruiksfuncties
 • Uniclass_spaces, CCS_spaces en Omniclass_spaces_function
  d.i. de originele lijsten van de diverse bestudeerde classificatiemethoden inzake ruimtes voorzien van een autofilter t.b.v. eigen opzoekwerk
 • Uniclass_entities, CCS_entities en Omniclass_entities_function
  idem maar dan inzake bouwwerken
 • Tabel 0 BB-SfB
  idem maar omvat zowel bouwwerken als ruimtes gezien dit in deze classificatiemethode samen genomen werd

 

AS2 OBJECT

AS2_object_code_v_4_3.xlsx

Doelstelling van de OBJECT CODE zijn KOSTENRAMINGEN vanaf het eerste concept tijdens S1 preparation & brief tot en met S3 spatial coordination alsook BENCHMARKING t.b.v. volgende projecten rekening houdend met de volledige LCC.

Volgende normen zijn hierbij toegepast:

 • NEN 2699:2017 Investerings- en exploitatiekosten van onroerende zaken - Begripsomschrijvingen en indeling - rubrieken A t.e.m. E
 • Hierbij werd Rubriek X vervangen door de NBN EN 15221-4 Facility Management - Deel 4: Taxonomie, classificatie en structuren in Facility Management
 • Breakdown tot vijf niveaus met op laagste niveau met in de rubrieken A t.e.m. E op niveau 5 tabel 1 BB-SfB (plus): 1990/2008 en tabel 1 Nl-SfB:2019 m.b.t. de installaties

 

In de Excel file vind je volgende tabbladen:

 • AS2_NEN2699_tabel1SfB_EN15221_4
  d.i. de volledige lijst inclusief bijhorende EH t.b.v. opmetingen alsook hun relatie tot de development code en eventuele toelichting
 • Uniclass Elements/Function, CCS_Functional_Systems, CCS_Technical_Systems, CCS_components, Omniclass Table 21 Elements en ICMS
  d.i. de originele lijsten van de diverse bestudeerde classificatiemethoden inzake functionele systemen voorzien van een autofilter t.b.v. eigen opzoekwerk

 

AS3 MATERIAL

AS3_material_code_v_3_1.xlsx

Doelstelling van de MATERIAL CODE is drieledig:

 • KLASSEMENT voor coördinaten, technische informatie en offertes van LEVERANCIERS EN ONDERAANNEMERS
 • basis codering middelen en activiteiten in CALCULATIESOFTWARE in fase 4 technical design (werkvoorbereiding)
 • codering WERKGEHELEN wanneer men Earned Value Management in  fase 5 construction toepast

 

In de Excel file vind je volgende tabbladen:

 • AS3_STABU2
 • CCS Work Areas, STABU2, Uniclass_Systems, Omniclass_Work_Results en VMSW
  d.i. de originele lijsten van de diverse bestudeerde classificatiemethoden inzake work results en/of systemen voorzien van een autofilter t.b.v. eigen opzoekwerk

 

AS4 STAGES & SUBPROJECTS

AS4_stages_subprojects_v_3_1.xlsx

STAGES & SUBPROJECTS maakt deel uit van het luik ADMINISTRATION & FINANCE.
Doelstelling van dit luik is ontwerpers en uitvoerders te ontlasten van administratieve en financiële taken.

In de Excel file vind je volgende tabbladen:

 • AS4_Lst
  d.i. de projectoverkoepelende lijst van Stages van het proces gebaseerd op het RIBA Workplan 2020 t.b.v. een dropdownmenu in software
  hier zijn ook de delivrables per Stage opgesomd die relevant zijn voor bouwkostenbeheersing
 • AS4_SysVar
  d.i. de projectgebonden lijst deelprojecten van een project [P]#<xxx> t.b.v. een dropdownmenu in software 
 • overzicht_normen met naast elkaar RIBA Workplan 2020, RIBA Workplan 2013, BREEAM (gebaseerd op RIBA 2011), tabel 1 NEN 2699 en Omniclass Table 31 Phases  

 

AS5 CRM

AS5_CRM_v_2_2.xlsx

CRM maakt deel uit van het luik ADMINISTRATION & FINANCE.
Doelstelling van dit luik is ontwerpers en uitvoerders te ontlasten van administratieve en financiële taken.

Belangrijk voor een CRM software is dat organisaties en personen een onafhankelijke input hebben. Hierdoor kunnen personen aan meerdere organisaties gelinkt worden en vice versa. Ook wijzigingen in de relaties tussen personen en organisaties zijn eenvoudiger te managen zonder verlies van data.

Inzake Business Type voor Organisaties is BouwData gebaseerd op CCS (Cuneco Classification System) met dien verstande dat voor de verdere indeling van de categorie B05_Contractor de hoofdindeling van STABU2 ingekanteld werd om de link naar de Material Code te behouden.

Inzake Role voor Personen is BouwData gebaseerd op tabel 34 van Omniclass en is dit uitgesplitst over drie niveaus.

In de Excel file vind je volgende tabbladen:

 • AS5_Registerveld Organisation voor CRM software
 • AS5_LstBusinessType met de dropdownlijsten voor bovenvermeld registervenster
 • AS5_Registerveld Person voor CRM software
 • AS5_LstRole met de dropdownlijsten voor bovenvermeld registervenster
 • CCS_Metadata - de orginele code en omschrijving
 • CCS_Businesstype - de orginele code en omschrijving
 • Uniclass PM - de orginele code en omschrijving
 • Omniclass Table 32 Services - de orginele code en omschrijving
 • Omniclass Table 33 Disciplines - de orginele code en omschrijving
 • Omniclass Table 34 Roles - de orginele code en omschrijving

 

AS6 DOCUMENT MANAGEMENT

AS6_document_management_v_2_1.xlsx

DOCUMENT MANAGEMENT maakt deel uit van het luik ADMINISTRATION & FINANCE.

Dit omvat het perspectief vanuit één bedrijf dat meerdere projecten moet beheren.

Het is gebaseerd op een document omtrent Metadata van CCS (Cuneco Classification System), RIBA Workplan inzake fasering, STABU2 t.b.v. technische kennisopbouw en eigen ervaring.

Deze Excel omvat een voorbeeld van een registratievenster voor een document management systeem (DMS) alsook aparte tabbladen met afgeleide lijsten t.b.v. de invulling van software.

In de Excel file vind je volgende tabbladen:

 • AS6_registratievenster
  d.i. een formulier dat bij een DMS ingevuld moet worden om een document van de nodige tags te voorzien.
  Het omvat 4 luiken: Administratie, Bedrijfsproces, Project en Content
 • AS6_LstAdministratie - omvat de dropdown lijsten voor bovenvermeld luik Administratie
 • AS6_LstBedrijfsproces - omvat de dropdown lijsten voor bovenvermeld luik Bedrijfsproces
 • AS6_LstProject - omvat de dropdown lijsten voor bovenvermeld luik Project
 • AS6_LstContent - omvat de dropdown lijsten voor bovenvermeld luik Content
 • CCS_Metadata - de oorspronkelijke code en omschrijving
 • CCS_Document Content - de oorspronkelijke code en omschrijving

 

AS7 GROUPWARE

AS7_groupware_v_3_5.xlsx

GROUPWARE maakt deel uit van het luik ADMINISTRATION & FINANCE.
Dit omvat het perspectief vanuit één project waar meerdere bedrijven aan deelnemen.

Het is gebaseerd op kolom A van tabel 4 van de BB-SfB, RIBA Plan of Work 2020 inzake verloop van het proces, STABU2 t.b.v. technische kennisopbouw en eigen ervaring.

In de Excel file vind je volgende tabbladen:

 • AS7_mappenstructuur
  d.i. een mappenstructuur met 5 niveaus waar op elk niveau rechten toegekend kunnen worden per keypartner conform de legende bovenaan. Het is aan te raden om met de hele projectgroep deze oefening eerst in Excel te maken tot er een consensus is en dan pas de groupware effectief in te richten en rechten in te stellen. 
 • kolom A tabel 4 BB-SfB - de oorspronkeijke code en omschrijving
 • CCS_Metadata - de oorspronkelijke code en omschrijving
 • CCS_Document Content - de oorspronkelijke code en omschrijving
 • CCS_Business Type - de oorspronkelijke code en omschrijving
 • Uniclass_PM - de oorspronkelijke code en omschrijving

 

AS8 UNITS AND COSTS

AS8_units_and_costs_v_1_0.xlsx

UNITS AND COSTS maakt deel uit van het luik ADMINISTRATION & FINANCE.
Doelstelling van dit luik is ontwerpers en uitvoerders te ontlasten van administratieve en financiële taken.

In de Excel file vind je volgende tabbladen:

 • AS8_Lst
  d.i. de projectoverkoepelende lijsten t.b.v. een dropdownmenu in software
 • AS8_SysVar
  d.i. de projectgebonden lijsten t.b.v. een dropdownmenu in software voor speciale eenheden (bv. m²-d voor stoeptaksen) en verdere detaillering van de MAMO
 • groot- en eenheden
  d.i. overzicht van welke zaken tot SI behoren, officiële afkortingen en omzettingen tussen verschillende eenheden
 • kostensoorten
  d.i. definities m.b.t. MAMO, kostenkengetallen, etc.

 

AS9 SUBSTANCES

AS9_substances_v_1_0.xlsx

SUBSTANCES is bedoeld als invulling van een parameter in een model (ifcmaterial) om de CIRCULARITEITSGRAAD van een gebouw te kunnen bepalen.

In de Excel file vind je volgende tabbladen:

 • BouwData AS9
  in kolom A kan je via de autofilter op trefwoorden zoeken
  bij filtering zie je de bijhorende classificatie volgens tabel 3 van de BB-SfB, EURAL en TOTEM
  Omniclass en Uniclass zijn té uitgebreid om vlot in de praktijk werkbaar te zijn

 • BB-SfB tabel 3
 • Eural hfdst 17
 • TOTEM
 • Omniclass Table 41
 • Uniclass Pr

 

Alle tabbladen zijn voorzien van de nodige groepering en een autofilter bovenaan zodat zaken vlug opgezocht kunnen worden.