BouwData ANALYSE

As built dossiers bevatten een schat aan informatie
Deze wordt zelden benut, laat staan gedeeld.

BouwData biedt aan om deze data uit de nacalculatie in Stage 6 te analyseren. Zo ontstaan voor het eerst éénduidige, project- én bedrijfsoverkoepelende kostenkengetallen (KKG) om te gebruiken bij volgende projecten vanaf Stage 0 (RIBA plan of work 2020 - klik hier om naar hun site te gaan).

HOW DO WE DO IT?

WHITEPAPER

In het voorjaar 2022 publiceerde het Agentschap Facilitair Bedrijf i.s.m. BouwData en Bimplan de whitepaper Eénduidig framework voor nacalculatie en 5DBIM” - klik hier om deze te downloaden.

Hierin wordt een Vlaamse versie uitgewerkt van de NEN2699 niveau 3 elementclusters: dit is voldoende gedetailleerd om vlug een massastudie te kunnen ramen maar biedt ook voldoende onderliggende vrijheidsgraden om elke classificatie in te schuiven. Deze kostenstructuur wordt afgezet tegenover duidelijke opmetingsregels in overeenstemming met de NBN EN 15221-6 (facility management norm) waardoor de KKG voor elementclusters ontstaan.

BENCHMARKING

Voorbeeld van een elementcluster is B1A Fundering: deze kost wordt afgezet t.o.v. de Foundation Footprint van een gebouw. B1D Gevel is een ander voorbeeld: dit wordt afgezet t.o.v. de geveloppervlakte. Hierdoor wordt de raming accurater dan te werken met een “platgeslagen” m² prijs die geen rekening houdt met de vorm van de massastudie.

DATAPOOL

BouwData heeft i.s.m. Pàu – die ook de Object Type Library (OTL) van Agentschap Wegen & Verkeer mee vormgegeven heeft - een Datapool Elementclusters gecreëerd waarbij data per elementcluster zonder aanmaak van een project ingeput worden. Hierdoor zijn ze gegarandeerd geanonimiseerd en verdwijnen in de statistiek van de grote getallen.

Doelstelling is om tegen eind 2025 1 miljoen m² as built dossiers geanalyseerd te hebben. De teller bij lancering in september 2022 staat op ruim 133 000m² met dank aan AG Real Estate, Agentschap Facilitair Bedrijf en AZ St Maarten.

Comments