werkgroep 1 van Cluster BIM - klasseren versus coderen

Vorige week donderdag kwam werkgroep 1 van Cluster BIM bij elkaar. Een vrij groot gezelschap dat geboeid luisterde naar een uiteenzetting van o.a. prof. Frank De Troyer m.b.t. het classificatiesysteem BB-SfB. Maar er was veel verwarring doordat de termen klasseren en coderen veelvuldig door elkaar gebruikt werden. Daarom misschien interessant om het verschil tussen de twee te duiden.

Mijn 16 jarige zoon, die informaticabeheer studeert, klaarde de klus in één zin: "Classes bestaan uit velden en methodes die d.m.v. codering aangepast, gebruikt of bepaald kunnen worden." Voilà.

Hoewel de zin van mijn zoon zeer beknopt en helder is, heb ik er toch ook Wikipedia op nageslagen en die vult als volgt aan: "binnen de definitie van een class worden velden en methoden beschreven. Velden bevatten data en methoden zijn de acties die een klasse kan uitvoeren". Codering is hoe het verwoord wordt en kwam in het bewuste Wikipedia artikel enkel in de voorbeelden tot uiting, i.c. een Java script.

Doelstelling van de werkgroep 1 is het bepalen van een goede classificatie voor BIM. 
Doelstelling van de werkgroep 3 is het bepalen van de bijhorende velden en methoden.
Geen simpel ding gezien het voorbeeld dat Bart Ingelaere van het WTCB gaf bij de kick-off van Cluster BIM: één oefening in Frankrijk leidde tot 3000 bijhorende parameters.

Een "item" in de bouwwereld wordt bepaald door een heleboel zaken: locatie, functie, materialen, prestaties, bestekscode, meetcode ... Prof. De Troyer is van mening dat "functie" de beste kapstok is voor een goede classificatie. En ik ben het volmondig met hem eens.

Volgende vraag: welke codering gaan we gebruiken om alle mogelijke functies te rangschikken ? En in welke mate gaat werkgroep 1 van Cluster BIM dit vastleggen ?

Als academicus gaat prof. De Troyer voluit voor de zuivere BB-SfB Plus uit 2008.

Als budget controller ben ik iets praktischer aangelegd en ga ik voor de NEN 2699 Investerings- en exploitatiekosten van onroerende zaken - Begripsomschrijvingen en indeling uit 2013 die op niveau 4 tabel 1 van de SfB hanteert maar niveau 5 verder vrij laat. Doch het is logisch om op dit niveau gewoonweg verder te gaan met de detaillering van tabel 1 van de BB-SfB Plus mits een paar aanpassingen aan de dagelijkse praktijk (*). 

Als BIM modelleur mag het voor Paulus Present, voorzitter van werkgroep 1, dan gerust weer een stuk abstracter: een wand, een deur, een raam, een trap, ... ongeacht wat er zich links, rechts, boven of onder afspeelt.

M.a.w. dat "functie" als uitgangspunt gebruikt zal worden voor een BIM classificatie, daar is iedereen het behoorlijk over eens. Over de dieptegraad en bijhorende codering van deze functie gaat de zoektocht verder. Zéér belangrijk is evenwel om in het achterhoofd te houden dat een BIM classificatie niets te maken heeft met bestekscodes, materialen, prestaties, locatie in het gebouw, ... Deze kunnen allemaal perfect vastgelegd worden via parameters gelinkt aan het BIM model. Het is nl. enkel via parameters dat elke keypartner de informatie die hij/zij nodig heeft uit het model kan filteren zonder in diezelfde beweging een overkill aan voor hem/haar onnuttige informatie te krijgen.

Wordt vervolgd ... op 2 februari 2017 bekijken we het Cuneco classificatie systeem uit Denemarken.

(*) Deze oefening is gemaakt en de bijhorende Excel kan gratis verkregen worden via een eenvoudige mail naar info [at] bouwdata [dot] net.