werkgroep 1 van Cluster BIM - het Cuneco classificatiesysteem

De werkgroepen 1 van Cluster BIM én het Technisch Comité ICT/BIM hebben vorige week samen het Cuneco classificatiesysteem uit Denemarken onder de loep genomen o.l.v. SØren Spille van Molio.

Molio is een non-profit organisatie met focus op het verschaffen van informatie aan de bouwwereld en is eigenlijk de samenvoeging van de Byggecentrum Foundation en de BIPS Association. Molio is tevens de Deense vertegenwoordiger binnen buildingSMART en maakt deel uit van het Nordic bS chapter.

In Denemarken hebben ze al een hele weg afgelegd: tussen 2003 en 2006 had men er het "Digital Construction Initiative" met als resultaat de Dansk Bygge Klassification (DBK). Maar dit was niet echt een succes te noemen wegens te weinig rekening gehouden met de bestaande software oplossingen, er geen enkele link was met wat er op internationaal vlak gaande was en het geen ondersteuning bood voor de volledige bouwketen. M.a.w. het ligt momenteel in de prullenmand. Maar tussen 2011 en 2015 hebben ze de draad weer opgepikt en is het Cuneco project van start gegaan met een totaal budget van € 10 miljoen. Veel geld waar ze ook veel mee moesten doen: 

  • classificatie, eigenschappen, informatie niveaus en meetregels opstellen
  • testen
  • implementatie ervan in de industrie en het onderwijs
  • alle bijhorende communicatie
  • digitaal platform

 

Voor mensen die het in drie minuten via een filmpje uitgelegd willen krijgen: https://www.youtube.com/watch?v=bDkuxB-xxeQ 

Molio is dus de organisatie, Cuneco het project en CCS is het eindresultaat.

CCS heeft zich in zeer grote mate gebaseerd op diverse ISO normen en heeft op haar beurt ook weer ISO normen beïnvloed. Op mijn vraag waar SfB, toch ook van Scandinavische origine, in dit hele verhaal gebleven is, was SØren Spille duidelijk: ook in de prullenmand wegens niet praktische genoeg. Daarentegen, de hele filosofie van het database denken, toch de grootste verdienste van de SfB, is levendiger dan ooit. En ook uitgebreider dan ooit.

Maar terug naar BIM.

De definitie ervan die op de presentatie gegeven werd, sluit naadloos aan bij de filosofie van BouwData© nl. "ALL ASPECTS OF HANDLING INFORMATION CONNECTED TO THE BUILT ENVIRONMENT". Bovendien is BIM er niet enkel voor het ontwerp aspect. Dat maakt slechts 1 à 2% uit van de totale life cycle cost (LCC) van een gebouw. Dit is de gekende 1/10/100 verhouding waarbij de 1 dus staat voor de ontwerpkost, de 10 staat voor de bouwkost en de 100 voor de exploitatiekost. M.a.w. de belangrijkste partij in heel dit verhaal is degene die het gebouw gedurende 30 jaar moet gebruiken en onderhouden. En dit komt ook op dit ogenblik nog te weinig tot uiting in de CCS. Ook gaf SØren Spille toe dat CCS voor de kleine aannemer en architect geen simpele materie is. Dus ook daar moet er nog een vertaalslag gebeuren.

Wat ik wel voor het eerst terug vond bij CCS was de intentie om één rode draad doorheen het volledige LC traject te trekken. Informatie m.b.t. materiaal, prestaties, e.d. worden via "properties" aan het klassement toegevoegd. Bv. een deur, dat is bij iedereen gekend maar zal uitgebreider en/of anders gedocumenteerd worden a.d.h.v. eigenschappen naarmate de LC vordert en wie de deur bekijkt.
Ter vergelijking: de Uniformat Class telt 29 soorten deuren, de Omniclass 211 (18 elementen, 66 producten en 127 werkresultaten) en de vroegere DBK 5.
M.a.w. werkgroep 1 moet in eerste instantie op zoek naar die gemeenschappelijke deler van het programma van eisen, het ontwerp, de bouw en de exploitatie.

Ik weet in elk geval wat me te doen staat de komende weken en maanden: alle aspecten van BouwData© aftoetsen aan CCS.
Voor de mensen onder jullie die zelf aan de slag willen: op ccs.bips.dk is alles te vinden over CCS en op www.bouwdata.net alles over mijn research sedert 2008.


Comments