Nieuwe normen in 2013

Dit jaar is er zowel in Nederland als in het Verenigd Koninkrijk een nieuwe norm gelanceerd.

In Nederland is dit de NEN 2699 die handelt over de investerings- en exploitatiekosten van onroerende zaken. Ze vervangt de volgende normen :
  • NEN 2631 / NBN B06-003 m.b.t. de investeringskosten voor bouwprojecten
  • NEN 2632 / NBN B06-004 m.b.t. de uitbatingskosten
  • NEN 2634 / niet overgenomen in België m.b.t. de bouwfasen, bijhorende begrotingen en kwaliteitseisen.
Gezien deze normen de basis vormden voor het rekeningstelsel dat ik in 2008 met steun van het IWT kon ontwikkelen, was het logisch om de nodige aanpassingen door te voeren. En ik moet zeggen, daar waar het bij de oude normen, mijns inziens, nog een beetje stokte richting praktijk, lijkt dit nu helemaal weggewerkt.

Alleen inzake bouwfasering blijf ik op mijn honger zitten: de NEN 2699 hanteert hierbij De Nieuwe Regeling van 2011 die relatief weinig verandert t.o.v. de bouwfasering uit bijlage A van de NEN 2634.

BREEAM hanteert, m.b.t. de bouwfasering, de indeling van het Britse RIBA. En laat deze laatste dit jaar een nieuw workplan doorgevoerd hebben dat helemaal aansluit bij mijn research van 2008. Het enige verschil is dat zij nog een fase 0 hanteren, nl de fase waarin de strategische keuzes gemaakt worden - de initiatief- en haalbaarheidsfase in de NEN 2699. Een vergelijking van de vier indelingen inzake fasering is terug te vinden op de pagina "DOWNLOADS" van www.bouwdata.net.

De nieuwe object code m.b.t. LCC (life cycle cost) is eveneens op diezelfde pagina te downloaden.

En op de homepage van www.bouwdata.net staat de bijgewerkte powerpoint presentatie die ik gebruik bij gastcolleges.

Veel leesplezier !

Met Vriendelijke groeten,
Peggy
 

Comments