De "cement" bij 10 jaar BIM op AZ St Maarten

Gisteren was er een netwerkevent van Cluster BIM bij AZ St Maarten. We gaven er een overzicht van 10 jaar BIM in acht korte pitches. Elke keypartner gaf eerlijk weer hoe hij zijn 3D model aangepakt had, waar hij zich aan had geërgerd en wat ze nu anders zouden doen.

Is dit "BIM'n" ? Als je het vanuit elke keypartner an sich bekijkt, niet, neen.

Waarom niet ? Simpelweg omdat in 2007 - wanneer alles in gang is gezet - de technologie nog niet ver genoeg stond, er nul ervaring in de markt aanwezig was en bovenal de tijdsgeest er nog niet rijp voor was.

En toch durf ik te zeggen dat we, sedert de start van de uitvoering in 2013, 100% de BIM filosofie volgen. Het is heel kort aangehaald dat we aan de expertise van onze zeer kundige ontwerpers en uitvoerders ook nog wat "cement" toegevoegd hebben om alles vlot te laten lopen. En omdat het gisteren niet echt uitgebreid aan bod kwam, bij deze enige uitleg.

Onze "cement" omvat drie aspecten:

  1. WE LATEN ONZE KEYPARTNERS FOCUSSEN OP HUN CORE BUSINESS DOOR ALLE ADMINISTRATIEVE ROMPSLOMP BIJ HEN WEG TE HALEN. Met een BIM model werken is zeer arbeidsintensief wil je er het maximum uithalen. Daarom is vanuit bouwheer zijde in 2013, bij de start van de werken, een gedetailleerde guideline geïntroduceerd met alle definities, afspraken, workflows, ... die we wensen te hanteren tijdens de uitvoering. Elke partner kreeg er een workshop over en kan, tot op vandaag, ten allen tijde bijkomende uitleg vragen. Ook leiden wij, de bouwheer, de werf- en coördinatievergadering en maken het bijhorend verslag. En bij de technische vergaderingen, voorgezeten door de diverse ontwerpers, hebben we vanuit MBG - die de werfcoördinatie doet - een extra verslaggever aan hen ter beschikking gesteld. Alle verslagen van één week worden in Excel gemaakt en staan voor de volgende werkweek begint op onze groupware. En op dit vlak aanvaarden we geen enkel excuus ! Op deze manier kan iedereen de informatie die voor hem van belang is ten allen tijde uitfilteren en vermijden we faalkosten door miscommunicatie.

  2. WE GEVEN OUDE, VASTGEROESTE GEWOONTES EEN NIEUWE INVULLING. Zo zijn het wij, de bouwheer die de maandelijkse vorderingsstaten opstelt en niet de aannemer. En we doen dit o.b.v. het dagboek der werken en niet o.b.v. de uitgevoerde hoeveelheden. De ontwerpers vallen we er al helemaal niet mee lastig. De interne werkvoorbereiding van de aannemer wordt naar buiten gebracht door de introductie van "werkgehelen". Dit laat ons toe om bij de start van een perceel, zonder noemenswaardige extra inspanning, een financiële prognose te maken, deze desgewenst bij te stellen naarmate het inzicht vordert en af te toetsen aan wat er in werkelijkheid is gebeurd. Maandelijks krijgt elke nevenaannemer, naast een voorstel tot afrekening, ook een grafiek met een stand van zaken (rode lijn = de prognose, blauwe lijn = de bijstelling, groene lijn = de realiteit). Ook het financieel beheer van wijzigingen en hun verwerking in de diverse BIM deel modellen sturen wij als bouwheer aan. M.a.w. ook hier crëeren we voor onze partners extra tijd om zich te focussen op wat er echt toe doet: ons ziekenhuis op tijd op een kwaliteitsvolle manier recht zetten !

  3. En misschien wel het belangrijkste onderdeel van onze "cement" is het feit dat WE ALS BOUWHEER DE NODIGE EMPATHIE AAN DE DAG LEGGEN. Door eerlijkheid aan te moedigen en mee te denken aan oplossingen bij tegenslagen, ging er nog geen enkel aangetekend schrijven tussen bouwheer, ontwerpers en nevenaannemers de deur uit. Alles wordt op een rustige toon uitgepraat en de oplossing wordt in de wekelijkse verslagen neergepend.

 

Is dit alles sexy genoeg om in mooie plaatjes en schema's te gieten ? Bij god niet, het is gewoonweg keihard werken.

En laat dit misschien de belangrijkste boodschap zijn: BIM betekent allerminst dat je op je luie krent kan gaan zitten. Het vraagt een grote bereidheid tot transparantie, een ijzeren discipline en het niet meer ontlopen van verantwoordelijkheidszin.