Cluster BIM - Werkgroep 1 Classificatie - een interessante zijsprong

Cluster BIM is een VLAIO project in het leven geroepen door 77 Vlaamse voortrekkersbedrijven en gehost door het WTCB. Er zijn vijf werkgroepen aan de slag om de BIM technologie beter gekend te maken en zo onze bouwwereld de 21ste eeuw binnen te loodsen.

Werkgroep 1 buigt zich over classificatie. Eerder dit jaar werd na overleg besloten dat “functie” de beste invalshoek was om dit te realiseren en willen we in basis een heel simpele classificatie dat als “kapstok” kan fungeren voor BIM modellen gedurende de volledige levenscyclus van een gebouw. Alle andere zaken aangehaald in de ISO 12006-2:2015 Building construction – Organization of information about construction works – Framework for classification worden dan als “tags” aan het gemodelleerde object gekoppeld.

Vorige week namen we evenwel een zijsprong richting ETIM.
Hieronder het schema van de ISO norm om dit te kaderen:

Wim Tas van Witas / ThorbiQ heeft ons haarfijn uitgelegd hoe de vork in de steel zit. ETIM is een standaard om databases voor handelsinformatie te structureren.
Oorspronkelijk enkel voor de elektriciteitssector bedoeld, vindt het nu ook zijn weg naar de bouwsector en zelfs de mariene sector. Volgend filmpje is een goede kennismaking met de opzet ervan: https://www.youtube.com/watch?v=zudr-A6jSJo 

Maar dit komt dus enkel in beeld vanaf de uitvoering,  hand-over en de exploitatie van een gebouw. Ontwerpers gebruiken het niet. Installateurs enkel om materialen te bestellen.

En toch is het interessant om er kennis mee te maken. Het toont aan hoe een sector door standaardisatie zijn efficiëntie kan verhogen.

In Europa zijn er acht “datapools” van en voor de branche die o.b.v. ETIM aan de slag zijn, zoals bv. het neutrale 2BA uit Nederland voor de installatiebranche. Producenten, importeurs, groothandels maar ook installateurs kunnen bij 2BA terecht om informatie met de centrale database uit te wisselen. Daarnaast zijn er nog een hele reeks commerciële datapools die er mee aan de slag zijn.

Een volgende stap was ETIM RT waarbij de RT voor reken- en tekenparameters staat.

Dit project is in 2012 van start gegaan met een zeer aanzienlijk budget en vormt een aanvulling op de ETIM klassen door specifieke parameters vast te leggen waardoor producten als 3D geometrische objecten gemodelleerd kunnen worden. Maar omdat “RT” internationaal niet zo goed in de mond ligt, werd de term aangepast naar ETIM MC waarbij de MC voor modeling and calculation staat.

Dit project liep tot eind 2015 en hierbij werden 80% van de meest voorkomende producten omgevormd tot 360 product sheets, waardoor het haarfijn vast ligt hoe je bv. een wervelrooster in BIM modelleert.

Jammer genoeg kent de 2BA website enkel nog maar de ETIM classes en niet de ETIM MC codes.

Witas heeft in juli 2015 een presentatie gegeven over de volgende te nemen stap nl. het opmaken van een uniforme objectenbibliotheek (UOB) met linken naar IFC en Revit dat zich in de cloud tussen de fabrikant en het installatiebedrijf installeert. Immers, ook voor installatiebedrijven staat ETIM MC een stap te ver van de praktijk.

Tegen april 2016 was er een budget t.w.v. enkele 100k € bij elkaar gezocht om aan drie software bedrijven de kans te geven een “proof of concept” uit te werken voor 6 van de 360 productbladen.

Maar er zijn dus nog 354 ETIM MC product sheets die omgevormd moeten worden naar een uniform object dat de installateurs op een eenvoudige manier in hun model kunnen inschuiven.

En hiervoor is niet alleen veel geld nodig maar vooral ook een groot draagvlak.
Cluster BIM is het platform bij uitstek om deze steun te verzamelen en zo een aanvraag tot bijkomende fondsen in te dienen.

Iedereen kan nog lid worden van Cluster BIM door een mail te sturen naar Charlotte Euben ( charlotte [dot] euben [at] bbri [dot] be ).