Aanpassing Object Code: Cluster B3 Vaste inrichtingen en voorzieningen

In de NEN 2699 is het Cluster B3 Vaste inrichtingen en voorzieningen gelijk aan het onderliggend elementcluster B3A Vaste inrichtingen en voorzieningen. Pas op het lager liggend niveau 4 elementen vinden we de klassieke hoofdindeling uit de BB/SfB terug met dien verstande dat (77) vaste inrichting voor speciale activiteiten niet overgenomen werd in de NEN2699. Een mogelijke verklaring is dat deze tot Rubriek C inrichtingskosten, Cluster C1 bedrijfsinstallaties behoort. Doch bij deze laatste verwijst de norm zelf expliciet naar machines, robots, etc. terwijl de BB-SfB onder (77) het volgende vermeld: "inrichting voor speciale activiteiten, ingebouwd of vast bevestigd. [...] b.v.: vaste turntoestellen, vaste toestellen bij podium, ..."

Gezien men in Stage 2 Projectdefinition & Brief van RIBA plan of work best een raming maakt van een massastudie conform niveau 3 elementclusters van de NEN 2699, is het raadzaam om, inzake vaste inrichtingen en voorzieningen, de hoofdindeling van tabel 1 van de BB-SfB een niveau hoger te tillen naar deze elementclusters dus.

Immers, bij bv. een appartementencomplex zal men aparte budgetten willen voorzien voor sanitaire toestellen (74), voor de keukenuitrusting (75) en eventueel voor vaste ingemaakte kasten (76). En dit al vroeg in het proces - Stage 2 dus - want het bepaalt in hoge mate het publiek dat men wenst aan te spreken inzake verkoop van deze appartementen.

Vandaar dat binnen de Object Code van BouwData deze aanpassing werd doorgevoerd.

B3(77) werd eveneens toegevoegd, al zal per project de scheidingslijn tussen dit elementcluster en het elementcluster C1A bedrijfsinstallaties wel heel duidelijk vastgelegd moeten worden. Vermoedelijk zal de financiering van deze zaken van doorslaggevende aard zijn. Volgt dit dezelfde financieringsstroom als het gebouw zelf, dan opteert men best voor B3(77). Volgt het de financiering van bv. het machinepark dat in het gebouw zal komen, dan is elementcluster C1A aan te raden met bijhorende elementclusters C1B voor de bouwkundige implicaties en C1C voor de implicaties inzake installaties.