ONDERZOEK

De ontwikkeling van BouwData© werd in 2008 gestart door ir.arch. Peggy Bovens met erkenning en steun van het IWT, Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen (proj.nr. 080429).

De werkmethodiek en acht afsprakenstelsels worden continue bijgewerkt i.f.v. nieuwe normen die verschijnen en ervaring uit de praktijk

BouwData© beantwoordt aan de ISO 12006-2:2015 Building Construction - Organization of information about construction works - Part 2 Framework for classification

Binnen het VLAIO project "Cluster BIM" worden volgende classificatiesystemen onderzocht:

 • BB-SfB 1990 / tabel 1 BB-SfB plus 2008
  Internationaal – Belgische variant – vrij ingeburgerd

 • Cuneco Classification System (CCS)
  Tabellen uit 2014-2016 – Denemarken

 • Uniclass
  Tabellen uit 2017 – Groot-Brittannië

 • Omniclass
  Tabellen uit 2012-2013 – Verenigde Staten

 

Ook BouwData© wordt aan deze classificatiemethoden afgetoets - zie in de BLOG voor de nieuwste inzichtingen

Daarnaast werden ook nog bijkomende normen bestudeerd:

 • NEN 2699:2017 Investerings- en exploitatiekosten van onroerende zaken - Begripsomschrijvingen en indeling

 • NBN EN 15221 (2011): Facility Management
  Deel 4: Taxonomie, classificatie en structuren in Facility Management
  Deel 6: metingen van oppervlakte en ruimte

 • Gebruiksfuncties Bouwbesluit

 • STABU2 besteksystematiek

 • RIBA workplan 2013
Comments