Wat is BouwData ?

Stel je voor dat elke boekhouder een eigen systeem bedenkt om een balans en resultatenrekening op te maken.

Indien je van boekhouder wilt veranderen, betekent dit dat je een hele studie moet maken om dezelfde vertrouwde kennis uit het systeem van jouw nieuwe partner te halen. Een acquisitie doen ? Hetzelfde verhaal. Om nog maar te zwijgen van de overheid die belastingen dient te heffen via duizend en één verschillende systemen.

Kafka, denk je ? In de bouwsector in België is dit schering en inslag omdat het beheer van budget en planning een taak is die de ontwerper er bij krijgt zonder dat hij/zij hier een degelijke scholing voor genoot. Een taak bovendien waarvan een 18 jarige die voor het vak architectuur kiest, totaal niet ziet als zeer belangrijk binnen zijn/haar toekomstig takenpakket. Een taak ook die haaks staat op zijn/haar creatieve brein en daar helemaal niet thuis hoort. In de Angelsaksische wereld zijn ze zich daar reeds zeer lang van bewust en is de quantity surveyor / construction manager een aparte keypartner in het hele ontwerp- en bouwproces.

BouwData biedt alle betrokken keypartners bij het ontwerpen, bouwen en gebruiken van een gebouw een gemeenschappelijke taal aan.

Het is een werkmethode annex rekeningenstelsel, gebaseerd op bestaande normen en standaarden om de kosten, de kwaliteit en de communicatiestroom te beheren doorheen alle levensfasen van een gebouw (van haalbaarheidsstudie over ontwerp en uitvoering tot gebruik). 

Om BouwData toe te passen, is enkel de gebruikelijke bureau software, kennis van de normering en gezond boerenverstand nodig. M.a.w. er komen geen dure software ontwikkelingen aan te pas.

BouwData omvat diverse afsprakenstelsels, die er schematisch als volgt uitzien:

 

 • DEVELOPMENT CODE
  handelt over vloer- en terreinoppervlaktes o.b.v. de NBN EN 15221-6 (2011)
  in combinatie met gebruiksfuncties uit Bouwbesluit in Nederland
  vormt een leidraad voor de analyse van het ontwerp
  levert kennis voor vnl. de ontwikkelaar/bouwheer en facility manager 

 • OBJECT CODE
  handelt over objecten o.b.v. de NEN 2699 (2013) aangevuld met tabel 1 van de BB-SfB (Plus)
  vormt een leidraad voor life cycle cost
  levert kennis voor vnl. de ontwerper en facility manager

 • MATERIAL CODE
  handelt over materialen o.b.v. de STABU aangevuld met 2 tot 4 lettercombinaties
  vormt een trefwoordenlijst en basis voor de middelen en activiteiten in een calculatie
  levert kennis voor vnl. de uitvoerder en facility manager

 • FASERING
  omvat de diverse levensfasen van een gebouw o.b.v. RIBA Workplan 2013

 • KOSTENSOORTEN
  omvat definities t.b.v. kostendeskundigen en calculatoren

 • DOSSIER- EN DOCUMENTENBEHEER
  omvat lijsten t.b.v. document management systemen

 • INDELING GROUPWARE
  levert een mappenstructuur voor groupware o.b.v. kolom A van tabel 4 van de BB-SfB, verder onderverdeeld in fasen en STABU hoofdstukken

 • GROOT- EN EENHEDEN
  d.i. lijst t.b.v. uniforme schrijfwijze inzake groot- en eenheden o.b.v. SI eenheden en uitgebreid met afspraken t.b.v. kostgerelateerde eenheden