Wat is BouwData ?

BouwData© is een werkfilosofie en kan toegepast worden van zodra men beschikt over groupware en een spreadsheet.
Het kent acht afsprakenstelsels en biedt structuur aan een CDE of Common Data Environment waarbinnen BIM, BMS en CAFM systemen gesitueerd zijn.
Deze afsprakenstelsels zijn in Excel formaat gratis te downloaden na registratie.

Het onderzoek is gestart in 2008 met steun van het IWT (nr 080429) en is gebaseerd op bestaande normen en standaarden in België, Nederland, UK, VS, ... en wordt continu bijgewerkt wanneer er nieuwe versies op de markt verschijnen.

BouwData© beantwoordt aan de ISO 12006-2:2015 Building Construction - Organization of information about construction works - Part 2 Framework for classification en is bedoeld om de kosten, kwaliteit en communicatiestroom te beheersen doorheen alle levensfasen van een gebouw.

Symbolisch ziet het er als volgt uit:

Waarom ?

Een klassieke design-bid-build in België heeft volgende "eigenaardigheden":

  • Opmetingen gebeuren door de architect maar de verantwoordelijkheid voor de controle van forfaitaire hoeveelheden ligt bij de aannemer. Dit geeft aanleiding tot slordigheden aan ontwerperszijde en zet de deur voor speculaties aan aannemerszijde wagenwijd open. M.a.w. het is een bron van verrekeningen.

  • Het opmaken van de meetstaat behoort tot de "creatieve vrijheid" van de architect. Hierdoor krijgt de calculator telkens te maken met andere meetstaten waardoor project overkoepelende kennisopbouw nagenoeg onmogelijk wordt.

  • In de taakomschrijving van een calculator staat dat hij/zij de indirecte kosten moet begroten en deze "oordeelkundig" dient te verdelen over de posten vermeld in de meetstaat. Afhankelijk van het project zal dit bedrag, samen met de algemene kosten en het winst/risico percentage, 18% tot 30% bedragen t.o.v. de directe productiekost. De verdeling gebeurt uiteraard i.f.v. het commercieel inzicht van de inschrijver. M.a.w. de reële samenstelling van de kostprijs is enkel door de aannemer gekend.

 

De huidige communicatiestroom bij bouwprojecten kan dan ook als volgt weergegeven worden:

Voor wie ?

Eigenlijk voor alle personen die zich kunnen terug vinden in onderstaand citaat:

"Ideaal zou zijn wanneer alle partijen in een concreet bouwproces zo professioneel zouden zijn dat zij in alle bescheidenheid hun plaats in dat proces zouden kennen, daarmee de professionaliteit van de andere partijen erkennend en in wederzijds vertrouwen het eigen belang met het algemeen belang van het project zouden kunnen laten samenvallen. 

Het klinkt te mooi om waar te zijn, maar het is in de praktijk al vertoond."

ir. Otto Sluizer in STABU Bulletin

Comments