Wat is BouwData ?

BouwData© is een associatie van freelancers die de kostenbeheersing van een bouwproject voor zich neemt. 

Om dat te bereiken, verzekert en stroomlijnt BouwData© de communicatie tussen bouwheer, aannemer en architect.

Door een gesystematiseerde methodiek en door de datapool die continu uitgebreid wordt, slagen we er samen in – ook erg grote – bouwprojecten op te leveren binnen budget.

Bv. AZ Sint Maarten – ca 100.000m2 werd opgeleverd binnen de tijd, binnen bouwbudget (circa 210 miljoen) en zonder aangetekende brieven

COST

… kan accuraat geschat en berekend worden in elke fase van het bouwproces d.m.v. de BouwData© werkmethodiek en opbouw van de datapool. Deze kostenbeheersing is bovendien conform met de normen en classificaties in Europa. 

COMMUNICATION

… is de sleutel tot een vlot proces … zonder proces! De BouwData© assistent bouwheer bemiddelt tussen bouwheer, ontwerper en aannemer.  

CIRCULARITY

… is geïntegreerd d.m.v. de bepaling van de grondstoffen waarde van het gebouw. De nauwe samenwerking met aannemer en architect laat bovendien toe om duurzame materialen te integreren in kleine en grote projecten.

 

VOOR WIE?

Eigenlijk voor alle personen die zich kunnen terug vinden in onderstaand citaat: 

"Ideaal zou zijn wanneer alle partijen in een concreet bouwproces zo professioneel zouden zijn dat zij in alle bescheidenheid hun plaats in dat proces zouden kennen, daarmee de professionaliteit van de andere partijen erkennend en in wederzijds vertrouwen het eigen belang met het algemeen belang van het project zouden kunnen laten samenvallen. Het klinkt te mooi om waar te zijn, maar het is in de praktijk al vertoond."

ir. Otto Sluizer in STABU Bulletin