Peggy Bovens genomineerd voor Bouwvrouw 2023

De Bouwkroniek / La Chronique organiseert elk jaar de Belgian Construction Awards. Deze willen het vakmanschap van de bouwsector in de kijker zetten en bekronen. De prijsuitreiking geeft het podium aan veelbelovende, creatieve en innoverende personen, projecten en bedrijven.

De prijs Bouwvrouw van het jaar 2023 is een erkenning voor de vrouw die zich het afgelopen jaar heeft onderscheiden en de bouwsector in 2023 een positief imago heeft gegeven.

Peggy Bovens, founder van BouwData, is één van de drie genomineerden.

Haar initieel, klassieke carrière situeert zich in de werkvoorbereiding en calculatie inclusief de nodige frustratie door gebrek aan efficiëntie in onze bouwsector.

In 2006 gooit ze het roer om en start een eigen calculatie- & consultancy bureau.
In 2008 volgt een IWT subsidie om “BouwData, een nieuw model voor het bouwproces” te ontwikkelen. Dit is gedurende 15 jaar onderbouwd door nieuwe normen & standaarden én succesvol getoetst in de praktijk o.a. bij de nieuwbouw AZ St Maarten in Mechelen.

“Cost, communication & circularity” zijn ondertussen de sleutelwoorden: geen kostenbeheersing zonder communicatie en geen vooruitgang zonder kostenkengetallen te recycleren uit afgewerkte dossiers.

BouwData vormt de basis voor de whitepaper “Eénduidig framework voor nacalculatie en 5D BIM” uitgegeven door Agentschap Facilitair Bedrijf dat vanaf 2023 verplicht te volgen is bij hun architectuurwedstrijden. Om dit in de praktijk te laten slagen, investeerde ze zelf in een Datapool en vormt ze in werkgroepen een “brugfunctie” tussen academici, overheid en bedrijven om standaardisatie tot stand te brengen.

Stemmen kan via deze link

Namens het hele BouwData team alvast hartelijk dank!