PB calc & consult

PB calc & consult is een construction-managementbureau dat in 2006 opgericht werd door Peggy Bovens.
Naast construction manager treedt PB calc & consult ook op als onafhankelijk EPB-verslaggever (EP 13996).

Activiteiten bij aanbestedingsdossiers:

 • Opstellen van meetstaten conform de bestaande normen in België en Nederland, op basis van aangereikte technische lastenboeken
 • Opmaken van een 'schaduwcalculatie', op basis van aangereikte technische lastenboeken
 • Begeleiding bij de keuze van de uitvoerder(s)

 

Activiteiten bij Design & Construct en DBFM-projecten:

 • Coaching ontwerp- en bouwteam tijdens de diverse projectfasen
 • Voorzitten vergaderingen ontwerp- en bouwteam en opmaak van de bijhorende verslagen
 • Beheer van de groupware
 • Opstellen van meetstaten en bijhorende prijsberekeningen in de diverse projectfasen
 • Opstellen van de bijhorende beschrijvingen in overleg met de ontwerp- en bouwpartners
 • Begeleiding bij de keuze van de bouwpartners
 • Quantity survey en onafhankelijk cost management
 • Monitoring kostenkengetallen tijdens de diverse projectfasen

 
PB calc & consult werkt met BouwData PB®. Deze werkmethodiek biedt de volgende voordelen:

 • Indirecte kosten zoals het inzetten van materieel, inrichten van de bouwplaats, kosten van werkvoorbereiding en projectleiding worden op eenzelfde manier behandeld als de productiekosten. Hierdoor wordt de prijsvergelijking van de inschrijvende deelnemers transparanter.
 • De selectie van uitvoerders gebeurt op het ogenblik van het indienen van de bouwvergunning o.b.v. offertevragen met vier criteria: prijs, technische knowhow, organisatie en referenties. Hierdoor kan men optimaal genieten van hun knowhow en wordt de kans op verrekeningen gereduceerd doordat de uitvoerder bij de uitwerking zijn verantwoordelijkheid dient op te nemen.
 • Quantity survey, cost control en project management worden toegekend aan een onafhankelijke partij. Hierdoor krijgen alle andere bouwpartners meer tijd voor hun core business en doordat een bijkomende partij verantwoordelijk wordt voor het stroomlijnen van de communicatie, dalen de faalkosten.